fbpx

2014年專科門診病人經驗及服務滿意度調查報告

日前醫院管理局就「2014 年專科門診病人經驗及服務滿意度調查」發表結果。專科門診每年服務逾700 萬人次,這是醫管局首次蒐 集及量度專科門診病人的親身經驗和對服務的滿意 度。是次調查由香港中文大學賽馬會公共衞生及基 層醫療學院負責設計問卷及進行驗證,訪問了26 間 專科門診約14,000 名病人。

資料來源:醫院管理局

下載報告(PDF 7.6MB)

探索更多來自 B27協進會 的內容

立即訂閱即可持續閱讀,還能取得所有封存文章。

Continue reading